วันอังคาร, ตุลาคม 20

ตรวจประเมินการปฏิบัติงานกองกลาง

ในวันศุกร์ที่ ๑๐ กรก...
Read More
ตรวจประเมินการปฏิบัติงานกองกลาง

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายงานผลการดำเนินงาน...
Read More
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

คำถามที่พบบ่อยในงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

https://www.youtube....
Read More
คำถามที่พบบ่อยในงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ระบบการทำงานของโปรแกรม HR LOGICS

กองกลางได้เล็งเห็นความสำคัญด้านบริหารงานบุคคลเป็นสำคัญ จึงได้มีการนำโปรแกรม HR LOGICS มาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดระบบการทำงานของโปรแกรมดังภาพข้างต้น
Read More
ระบบการทำงานของโปรแกรม HR LOGICS

บุคลากรตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

Read More
บุคลากรตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

รายงานจำนวนบุคลากร ลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลด รายงานจำนว...
Read More
รายงานจำนวนบุคลากร ลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ขอแสดงความยินดีกับบุ...
Read More
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพ

คณะกรรมการดำเนินการส...
Read More
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ บุคลากร สังกัด วิทยาลัยสงฆ์ระยอง

ตามที่มหาวิทยาลัยมหา...
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ บุคลากร สังกัด วิทยาลัยสงฆ์ระยอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ บุคลากร สังกัดวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี

ตามที่มหาวิทยาลัยมหา...
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ บุคลากร สังกัดวิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี
มจร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงาน ระดับชำนาญการ ปีงบประมาณ 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รับสมัครผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม “การจัดทำผลงานฯ ระดับชำนาญการ” (In-house Training)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องกำหนดวันหยุดและวันทำงานชดเชย ประจำปี พ.ศ.2560
หนังสือภาพ รายงานผลการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ และภาพการจัดแสดงนิทรรศการ 2560
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
การคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ “วันบุรพาจารย์ 70 ปีมหาจุฬา”