วันอังคาร, กันยายน 19
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย (สิงหาคม 2560)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป (ลูกจ้าง) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง วิชาการ (ลูกจ้าง) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง วิชาการ (สรรหา) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง วิชาการ
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย (สิงหาคม 2560)
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องกำหนดวันหยุดและวันทำงานชดเชย ประจำปี พ.ศ.2560

หนังสือภาพ รายงานผลการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ และภาพการจัดแสดงนิทรรศการ 2560

ดาวน์โหลด หนังสือภาพตามลิงค์ด้านล่างนี้ MCUKMphotobook60_4ed600806 รายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้ ปี 2560 รายงานสรุปผลการจัดการความรู้ ประจำปี 2560
Read More
หนังสือภาพ รายงานผลการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ และภาพการจัดแสดงนิทรรศการ 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง ปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (ลูกจ้าง) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง วิชาการ (ลูกจ้าง) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่ง วิชาการ
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย (ก.ค.2560)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน ๕๗ อัตรา ประกอบด้วย บุคลากร ประเภท วิชาการ ๒๑ อัตรา บุคลากร ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ๑๗ อัตรา ลูกจ้าง ประเภท วิชาการ จำนวน ๓ อัตรา ลูกจ้าง ประเภท
Read More
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย (ก.ค.2560)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง

การคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ “วันบุรพาจารย์ 70 ปีมหาจุฬา”

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ กองกลาง สังกัดสำนักงานอธิการบดี ได้ดำเนินการประกวดคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ ทั้งหมด ๔๒ ส่วนงาน ประกอบด้วย ส่วนกลาง ๑๕ ส่วนงาน วิทยาเขต ๑๑ ส่วนงาน วิทยาลัยในกำกับ ๑๖ ส่วนงาน
Read More
การคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ “วันบุรพาจารย์ 70 ปีมหาจุฬา”
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย (สิงหาคม 2560)
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องกำหนดวันหยุดและวันทำงานชดเชย ประจำปี พ.ศ.2560
หนังสือภาพ รายงานผลการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ และภาพการจัดแสดงนิทรรศการ 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย (ก.ค.2560)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
การคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ “วันบุรพาจารย์ 70 ปีมหาจุฬา”