วันอังคาร, ตุลาคม 20

ประชุมเฉพาะกิจบุคลากรกองกลาง เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม กองกลางสำนักงานอธิการบดี

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ผู้อำนวยการกองกลางนัดประชุมบุคลากรในสังกัดทำความเข้าใจ มอบหมายงาน ให้บุคลากรในสังกัดดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อใช้ในการประกอบการประเมินคุณภาพภายใน ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

Share.

About Author