วันอังคาร, ตุลาคม 20

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย (พฤษภาคม 2560)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

๑.บุคลากร ตำแหน่งวิชาการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี้

๒.บุคลากร ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี้

๓.บุคลากร ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป จำนวน ๖ ตำแหน่ง(อัตราจ้าง) ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี้

หมายเหตุ : วันสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

Share.

About Author