ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ บุคลากร สังกัด วิทยาลัยสงฆ์ระยอง

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ระยอง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ทดสอบความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

รายละเอียดตามประกาศ

ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ บุคลากร วิชาการ

ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์ บุคลากร ปฏิบัติการวิชาชีพ

Share.