วันอังคาร, ตุลาคม 20

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ระยอง ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารงานบุคคลได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลขประจาตัวผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

รายละเอียดตามไฟล์ดาวน์โหลด

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานวิทยาลัย อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเทพคุณาธาร (อุทัย อภโย ป.ธ.๔) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ระยอง โทร.๐๖๔-๒๗๒-๗๗๗๓

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces