วันศุกร์, มิถุนายน 5

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการ “พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ)” รุ่นที่ ๔

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

โครงการ “พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ)” รุ่นที่ ๔ มีทั้งหมด ๓ ระยะ ดังนี้ (ผู้เข้ารับการอบรม ต้องเข้ารับการอบรม ครบทั้ง ๓ ระยะ จึงจะได้ใบประกาศผ่านการอบรม)

ระยะที่ ๑ : ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
และวันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓ วัน
ระยะที่ ๒ : ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓ วัน
ระยะที่ ๓ : ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒ วัน

#ส่งใบสมัครภายในวันที่ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ทาง E-mail : center@mcu.ac.th เท่านั้น
#รับจำนวนจำกัด ตามเป้าหมายโครงการ จำนวนไม่เกิน ๖๐ รูปหรือคน ให้สิทธิ์ผู้ลงทะเบียนตามลำดับก่อนหลัง โดยนับจากวัน/เดือน/ปี ที่ปรากฏในรายการจดหมายเข้า ใน E-mail : center@mcu.ac.th และมีคุณสมบัติครบตามที่กำหนด

ไฟล์ดาวน์โหลด

 

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces