วันอาทิตย์, สิงหาคม 9

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เปิดรับสมัคร ๑ อัตรา

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาววิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร จำนวน ๑ อัตรา

รายละเอียดตามไฟล์ดาวน์โหลด

บุคลากร ประเภท วิชาการ 

ผู้ประสงค์สมัครสอบ ติดต่อขอทราบรายละเอียดรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย บ้านน้ำลัด ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โทร. ๐-๕๒๐๒-๐๔๒๐

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces