วันพฤหัส, พฤศจิกายน 15

ประกาศผลการสอบสรรหา ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง สังกัดส่วนกลาง (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ช่วงที่ ๒) ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย และจ้างเป็นลูกจ้าง ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เมื่อ 26 ตุลาคม พ.ศ.2561  ไปแล้ว จึงออกประกาศผลการสอบคัดเลือก ผลการสอบสรรหาไว้ (รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง) ดังนี้

คลิกดูรายละเอียดได้ตามลิงค์ด้านล่าง

1.ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพ

รายละเอียดสอบถามได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  เว้นวันอาทิตย์ วันธรรมสวนะและวันนักขัตฤกษ์ โทร. ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ ๘๗๓๓ , ๘๘๐๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา

Share.

About Author

Educational profile: - Dip. (Diploma in Accounting) , LL.B. (Bachelor of Laws) , M.A. (Social Development)