วันอังคาร, ตุลาคม 20

แบบสำรวจแผนพัฒนาบุคลากรและรายงานผลการจัดการความรู้ส่วนงาน

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
แบบสำรวจแผนพัฒนาบุคลากรและรายงานผลการจัดการความรู้ส่วนงาน

Download91
Stock
File Size107.99 KB
Create Dateกุมภาพันธ์ 9, 2018
Download

มหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ผู้แทนส่วนงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

1.ตอบแบบสำรวจแผนพัฒนาบุคลากรของส่วนงาน และความต้องการในการฝึกอบรม ปี ๒๕๖๑ เพื่อติดตามผลและปรับปรุงการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

2.รายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้ส่วนงาน

โดย Download แบบฟอร์ม ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้

1.แบบสำรวจแผนพัฒนาบุคลากรฯ ปี ๒๕๖๑

2.รายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้ส่วนงาน

KM-Form01  PDF      Word

ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการจัดการความรู้ส่วนงาน

KM-Form02  PDF    Word

K-AP Form  PDF   Excel

ตัวอย่างแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ส่วนงาน

KM-Form03   PDF  PPT

 

ขอให้ทุกส่วนงาน ดำเนินการและจัดส่งภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561

ส่งแบบสำรวจและรายงานได้ที่อีเมล์ center@mcu.ac.th

 

Share.

About Author

Educational profile: (1) B.A. (Public Administration), B.A. (English), B.B.A (Business and Information Technology).; (2) M.S. (Human Resource Development).; (3) Ed.D. (Innovation Management Education) Position Profile: (1) Computer System Officer; (2) Head, Institute Research and Information System, Planing Division.; (3) Acting Director, Foreign Affairs Division.; (4) Director, Central Affairs Division.