วันอังคาร, ตุลาคม 20

เอกสารประกอบการอบรม โครงการการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
เอกสารประกอบการอบรม โครงการการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ

Download35
Stock
File Size8.68 MB
Create Dateมีนาคม 26, 2018
Download

๑.การขับเคลื่อน มจร สู่ มหาวิทยาลัย 4.0 

โดย พระเดชพระคุณ พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย

๒.การจัดการความรู้ตามแนวทางสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ

โดย นางสาวสายพิรุณ เพิ่มพูล  ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะ

๓.Workshop

Share.

About Author

Educational profile: (1) B.A. (Public Administration), B.A. (English), B.B.A (Business and Information Technology).; (2) M.S. (Human Resource Development).; (3) Ed.D. (Innovation Management Education) Position Profile: (1) Computer System Officer; (2) Head, Institute Research and Information System, Planing Division.; (3) Acting Director, Foreign Affairs Division.; (4) Director, Central Affairs Division.