วันอังคาร, ตุลาคม 20

เอกสารประกอบการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (LessPaper) ครั้งที่ 1

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
เอกสารประกอบการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (LessPaper) ครั้งที่ 1

Download154
Stock
File Size2.11 MB
Create Dateมีนาคม 25, 2019
Download

 

เรื่อง (Contents) สื่อ (Medias)
เอกสารประกอบการอบรม pdf
สภาพแวดล้อมการใช้งานและการตั้งค่า (System Requirement)
ภาพรวมหนังสือรับ
หน้าต่างการใช้งาน (GUI: Graphich User Interface)
หน้าต่างผู้ใช้งานระบบ (User Profile)
การสร้างหนังสือรับ
การรับหนังสือในระบบ
การพิมพ์และการปิดเรื่อง
การตั้งค่า และรูปแบบของเลขที่รับ
บทบาทการใช้งานระบบ
รายละเอียด การใช้งาน
การกำหนด (เพิ่ม/ลบ) บุคลากร
การจัดการส่วนงานในระบบ
การเสนอเอกสารพิจารณา
การส่งหนังสือไปหน่วยงาน (กำหนดเส้นทางเอกสาร)
Share.

About Author

Educational profile: (1) B.A. (Public Administration), B.A. (English), B.B.A (Business and Information Technology).; (2) M.S. (Human Resource Development).; (3) Ed.D. (Innovation Management Education) Position Profile: (1) Computer System Officer; (2) Head, Institute Research and Information System, Planing Division.; (3) Acting Director, Foreign Affairs Division.; (4) Director, Central Affairs Division.