วันอังคาร, กรกฎาคม 14

เอกสารประกอบการฝึกอบรม KM Facilitator ระหว่างวันที่ 6-8 และ 13-15 ก.พ.2560

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Download29
Stock
File Size2.50 KB
Create Dateกุมภาพันธ์ 19, 2017
Download

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการฝึกอบรม KM Facilitator ระหว่างวันที่ 6-8 และ 13-15 ก.พ.2560 ตามลิงค์ด้านล่าง

1. แผนแม่บทและแนวทางการจัดการความรู้ใน มจร

-เอกสารประกอบการบรรยายแผนแม่บทการจัดการความรู้  

-เอกสารประกอบการบรรยาย แนวทางการจัดการความรู้ มจร

2. บทบาท KM Facilitator ในองค์กรภาคการศึกษา

3. กิจกรรม Core Culture Excellence

4. ศิลปะการเป็นผู้ประสานงานจัดการความรู้

-ศิลปะการเป็นผู้ประสานงานจัดการความรู้

* คลิป 1 Positive thinking

* คลิป 2 The boiled Flog theory

* คลิป 3 Human Capability for  Thailand 4.0

4. การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

Share.

About Author

Educational profile: (1) B.A. (Public Administration), B.A. (English), B.B.A (Business and Information Technology).; (2) M.S. (Human Resource Development).; (3) Ed.D. (Innovation Management Education) Position Profile: (1) Computer System Officer; (2) Head, Institute Research and Information System, Planing Division.; (3) Acting Director, Foreign Affairs Division.; (4) Director, Central Affairs Division.