วันอังคาร, ตุลาคม 20

เอกสารประกอบการทดสอบใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหาร

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
เอกสารประกอบการทดสอบใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหาร

Download82
Stock
File Size3.65 MB
Create Dateเมษายน 7, 2019
Download

เอกสารแนะนำการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (LessPaper & LP touch) สำหรับผู้บริหาร  (ExecutiveUse V.2)

 

 

เอกสารประกอบการทดสอบใช้งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหาร (ExecutiveUse V.1)

วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒

ณ ห้องคอมพิวเตอร์ C114  อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

Share.

About Author

Educational profile: (1) B.A. (Public Administration), B.A. (English), B.B.A (Business and Information Technology).; (2) M.S. (Human Resource Development).; (3) Ed.D. (Innovation Management Education) Position Profile: (1) Computer System Officer; (2) Head, Institute Research and Information System, Planing Division.; (3) Acting Director, Foreign Affairs Division.; (4) Director, Central Affairs Division.