วันอังคาร, กรกฎาคม 14

นโยบายการจัดการความรู้

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Download17
Stock
File Size2.50 KB
Create Dateกุมภาพันธ์ 13, 2017
Download

นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Share.

About Author

Educational profile: (1) B.A. (Public Administration), B.A. (English), B.B.A (Business and Information Technology).; (2) M.S. (Human Resource Development).; (3) Ed.D. (Innovation Management Education) Position Profile: (1) Computer System Officer; (2) Head, Institute Research and Information System, Planing Division.; (3) Acting Director, Foreign Affairs Division.; (4) Director, Central Affairs Division.