วันอังคาร, กรกฎาคม 14

คู่มือการจัดการความรู้ มจร ๒๕๖๐

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
คู่มือการจัดการความรู้ มจร ๒๕๖๐

Download89
Stock
File Size2.50 KB
Create Dateกุมภาพันธ์ 3, 2017
Download

คณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ กำหนดเป้าหมายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย มุ่งสร้างมาตรฐานการทำงานด้วยความรู้ และยกย่องบุคลาการผู้ทรงภูมิความรู้ด้านพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามลิงค์ดาวโหลดด้านล่าง

ดาวโหลดคู่มือการจัดการความรู้ มจร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่นี่

Share.

About Author