วันอังคาร, มกราคม 26

มจร ส่วนกลาง เปิดบริการพิมพ์สลิปเงินเดือนด้วยตนเอง

ตามที่มหาวิทยาลัย ได...
Read More

ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์บุคลากร ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

        ตามที่มหาวิท...
Read More
ประกาศวันและเวลาสอบสัมภาษณ์บุคลากร ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

        ตามที่มหาวิท...
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ๓๓ อัตรา

ตามที่มหาวิทยาลัยมหา...
Read More

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ๓๓ อัตรา

คณะกรรมการบริหารงานบ...
Read More
ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ๓๓ อัตรา

ประกาศรับข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓

   &n...
Read More

ประกาศ วัน เวลา สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้าง มจร อยุธยา

ตามที่มหาวิทยาลัยมหา...
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้าง สังกัด มจร อยุธยา

ตามที่มหาวิทยาลัยมหา...
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้าง สังกัด มจร อยุธยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

ตามที่มหาวิทยาลัยมหา...
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

มจร วังน้อย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งที่รับสมัคร ล...
Read More
มจร วังน้อย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย