ประกาศ วัน เวลา สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้าง มจร อยุธยา

ตามที่มหาวิทยาลัยมหา...
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้าง สังกัด มจร อยุธยา

ตามที่มหาวิทยาลัยมหา...
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ลูกจ้าง สังกัด มจร อยุธยา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

ตามที่มหาวิทยาลัยมหา...
Read More
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน

มจร วังน้อย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งที่รับสมัคร ล...
Read More
มจร วังน้อย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

ตรวจประเมินการปฏิบัติงานกองกลาง

ในวันศุกร์ที่ ๑๐ กรก...
Read More
ตรวจประเมินการปฏิบัติงานกองกลาง

รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายงานผลการดำเนินงาน...
Read More
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

คำถามที่พบบ่อยในงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

https://www.youtube....
Read More
คำถามที่พบบ่อยในงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ระบบการทำงานของโปรแกรม HR LOGICS

กองกลางได้เล็งเห็นความสำคัญด้านบริหารงานบุคคลเป็นสำคัญ จึงได้มีการนำโปรแกรม HR LOGICS มาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดระบบการทำงานของโปรแกรมดังภาพข้างต้น
Read More
ระบบการทำงานของโปรแกรม HR LOGICS

บุคลากรตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

Read More
บุคลากรตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ ผู้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

รายงานจำนวนบุคลากร ลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลด รายงานจำนว...
Read More
รายงานจำนวนบุคลากร ลูกจ้าง ปีงบประมาณ 2563
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เปิดรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยสงฆ์ระยอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรม โครงการ “พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ)” รุ่นที่ ๔
ในวันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. มีการประชุมผู้อำนวยการกอง และส่วนงานเทียบเท่า ในสำนักงานอธิการบดี นำโดยพระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป, ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี ๒/๒๕๖๒