ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย (กุมภาพันธ์ 2560)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

1.บุคลากร ตำแหน่งวิชาการ จำนวน 2 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี่

2.บุคลากร ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ จำนวน 3 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี่

3. ลูกจ้าง ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพ 1 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี่

Share.

About Author

Educational profile: (1) B.A. (Public Administration), B.A. (English), B.B.A (Business and Information Technology).; (2) M.S. (Human Resource Development).; (3) Ed.D. (Innovation Management Education) Position Profile: (1) Computer System Officer; (2) Head, Institute Research and Information System, Planing Division.; (3) Acting Director, Foreign Affairs Division.; (4) Director, Central Affairs Division.