วันอังคาร, มกราคม 26

มจร วังน้อย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ตำแหน่งที่รับสมัคร

ลูกจ้าง ประเภท วิชาการ จำนวน ๒๔ อัตรา
ลูกจ้าง ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพ จำนวน ๕ อัตรา

รายละเอียดตำแหน่ง ส่วนงาน คุณสมบัติ ตามประกาศมหาวิทยาลัย ตามลิงค์ด้านล่าง

๑. ประกาศรับสมัคร ลูกจ้าง ประเภท วิชาการ

ลูกจ้าง วิชาการ ๒๓ อัตรา

บุคลากร วิชาการ ๑ อัตรา

๒. ประกาศรับสมัคร ลูกจ้าง ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ผู้ประสงค์สมัครสอบ ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. (๐๓๕) ๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๘๐๔ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เว้นวันอาทิตย์ วันธรรมสวนะ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Share.

About Author

Educational profile: (1) B.A. (Public Administration), B.A. (English), B.B.A (Business and Information Technology).; (2) M.S. (Human Resource Development).; (3) Ed.D. (Innovation Management Education) Position Profile: (1) Computer System Officer; (2) Head, Institute Research and Information System, Planing Division.; (3) Acting Director, Foreign Affairs Division.; (4) Director, Central Affairs Division.