วันอังคาร, ตุลาคม 20

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) รุ่นที่ ๔

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ และเค้าโครงผลงานฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ตามลิงค์ประกาศนี้

 

ดาวน์โหลด ประกาศ

 

 

Share.

About Author

Educational profile: (1) B.A. (Public Administration), B.A. (English), B.B.A (Business and Information Technology).; (2) M.S. (Human Resource Development).; (3) Ed.D. (Innovation Management Education) Position Profile: (1) Computer System Officer; (2) Head, Institute Research and Information System, Planing Division.; (3) Acting Director, Foreign Affairs Division.; (4) Director, Central Affairs Division.