วันอาทิตย์, สิงหาคม 9

วิทยาลัยสงฆ์ระยอง เปิดรับสมัคร ๗ อัตรา

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

วิทยาลัยสงฆ์ระยอง มหาววิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร จำนวน ๗ อัตรา ประกอบด้วย

รายละเอียดตามไฟล์ดาวน์โหลด

ผู้ประสงค์สมัครสอบ ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานวิทยาลัย อาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระเทพคุณาธาร (อุทัย อภโย ป.ธ.๔) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ระยอง โทร.๐๖๔-๒๗๒-๗๗๗๓

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces