วันอังคาร, ตุลาคม 20

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ตามที่ ที่ อว อว ๘๔๒๒/๑๒๗๑๗ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์แบบ ๑๐ x รุ่นที่ ๕ วันพุทธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. รุ่นที่ ๖ วันอังคารที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.  ความทราบแล้วนั้น

ดาวน์โหลด รายละเอียดหลักสูตร ที่นี่

๑. หน้าบันทึกข้อความ

๒. ไฟล์แนบ

 

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces