วันอังคาร, ตุลาคม 20

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ตามที่ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีหนังสือที่ที่ ศทม.๑๕๒๕/๒๕๖๒ เรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรฝึกปฏิบัติ OKRs เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์แบบ ๑๐x ความทราบแล้วนั้น

ดาวน์โหลด รายละเอียดหลักสูตร ที่นี่

๑. หน้าบันทึกข้อความ

๒. ไฟล์แนบ

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces