การนำเสนอผลงานและเแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Show and Share) บูรณาการงานวันสถาปนาครบรอบ ๑๓๒ ปี มหาจุฬาฯ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

* การนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ ของส่วนงาน (Show and Share)
* ผู้บริหาร กรรกมารประเมินผลการจัดการแสดงนิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
* ผู้เยี่ยมชมนิทรรศการให้กำลังใจ (Vote) ส่วนงานที่จัดแสดงนิทรรศการ (๑ คน ๑ สิทธิ์ส่วนงาน)

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces