วันอังคาร, ตุลาคม 20

กองกลาง จึงขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่ นำเสนอ KM ในวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

๑. ห้อง IMIND ชั้น ๒
๒. ห้องสัมมาปัญญา ชั้น ๔
อาคารพระพรหมบัณฑิต
วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

#รายละเอียดเพิ่มเติม เรื่องลำดับการนำเสนอ และแต่ละส่วนงานจะนำเสนอห้องไหน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

เครดิตข้อมูล : นางสาวมณีมัญช์ เชษฐ์สกุลวิจิตร รองผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces