วันพุธ, กุมภาพันธ์ 26

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) ครั้งที่ ๒

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน (สายอาชีพ) ครั้งที่ ๒
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ดาวน์โหลดไฟล์สรุปโครงการ

 

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces