วันศุกร์, มิถุนายน 5

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัคร ๕ อัตรา

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร จำนวน ๕ อัตรา ประกอบด้วย

บุคลากร ประเภท วิชาการ ๓ อัตรา

บุคลากร ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป  ๒ อัตรา

กำหนดรับสมัคร / ไฟล์ประกาศ

ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เว้นวันอาทิตย์ วันธรรมสวนะและวันนักขัตฤกษ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สอบข้อเขียน  วันศุกร์ ที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่  ๒๐ กรกฎาคม –  ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี้

๑.ประกาศรับสมัคร สายวิชาการ

๒.ประกาศรับสมัคร สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ผู้ประสงค์สมัครสอบ ติดต่อขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ อาคารพระธรรมมหาวีรานุวัตร วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬางกรณราชวิทยาลัย โทร. ๐๙๘-๙๗๑๗-๓๔๔

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces