วันอาทิตย์, กันยายน 22

ประกาศรับข้อเสนอผลงานเพื่อขอรับการประเมินในระดับที่สูงขึ้น ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๒

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเติมตามศักยภาพและมีความประพฤติเหมาะสมแก่การปฎิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยซึ่งจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับในวงการอุดมศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพ

รายละเอียดไฟล์ประกาศ

 

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces