วันอังคาร, ตุลาคม 20

LessPapre สำหรับงานสารบรรณ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

การนำลายเซ็น Electronic เข้าระบบ Less Paper
การสร้างตรายาง Electronic
หนังสือรับ
หนังสือเวียน
หนังสือตอบโต้
หนังสือส่ง

ลิงค์ดาวน์โหลดสไลด์

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces