มจร วังน้อย รับสมัครบุคลากรและลูกจ้าง

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย

บุคลากร ประเภท วิชาการ
บุคลากร ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
ลูกจ้าง ประเภท วิชาการ
ลูกจ้าง ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

 

คลิกดูรายละเอียดได้ตามลิงค์ด้านล่าง

๑.ประกาศรับสมัคร บุคลากร ประเภท วิชาการ

๒.ประกาศรับสมัคร บุคลากร ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

๓.ประกาศรับสมัคร ลูกจ้าง ประเภท วิชาการ

๔.ประกาศรับสมัคร ลูกจ้าง ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ผู้ประสงค์สมัครสอบ ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ห้อง ๑๐๒ ชั้น ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. (๐๓๕) ๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๘๐๔และ๘๗๓๓ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๕.๓๐ น. เว้นวันอาทิตย์ วันธรรมสวนะ และ วันนักขัตฤกษ์

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces