วันอังคาร, ตุลาคม 20

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดอบรมสารบรรณ lesspaper

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +


ในวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี นำโดย พระมหาสาธิต สาธิโต,ดร. ผู้อำนวยการ และบุคลากร กองกลาง ได้จัดอบรมสารบรรณ lesspaper ให้กับบุคลากรที่ดูแลงานสารบรรณ ทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค บรรยายโดย ดร. วิสุทธิ์ ตั้งจิตติโภคิน ผู้จัดการโครงการ​ LessPaper​ ศูนย์บริการ​วิศวกรรม​ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรและคณะ ซึ่งจะเริ่มใช้ระบบสารบรรณ ดังกล่าวนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

 

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบการเข้าฝึกอบรม

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces