วันอังคาร, ตุลาคม 20

ประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๒ ฝ่ายเหรัญญิกและเครื่องไทยธรรม

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ในวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. มีการประชุมคณะกรรมการจัดงานพิธีประสาทปริญญา ประจำปี ๒๕๖๒ ฝ่ายเหรัญญิกและเครื่องไทยธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมคณะกรรมการฝ่ายเหรัญญิกและเครื่องไทยธรรม นำโดย พระมหาไพรัชน์ ธมฺมทีโป,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมคณะกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ จำนวน ๔๖ รููป/คน

 

#ทั้งนี้ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายให้จัดทำรายงานการประชุม และแจ้งคณะกรรมการทุกท่าน เพื่อดำเนินการตามมติที่ประชุม ต่อไป

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces