วิทยาเขตเชียงใหม่ เปิดรับสมัครอาจารย์ ๑ อัตรา

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร จำนวน ๑ อัตรา ประกอบด้วย

บุคลากร ประเภท วิชาการ ๑ อัตรา

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพัน์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันอาทิตย์ วันธรรมสวนะและวันนักขัตฤกษ์

 

ผู้ประสงค์สมัครสอบ ติดต่อขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหาร ส่วนงานบริหาร สำนักงานวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๕๓-๒๗๘๙๖๗,๐๕๓-๒๗๕๑๔๙,๐๕๓-๒๗๐๔๕๑ต่อ๑๐๘

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces