ประชาสัมพันธ์หลักสูตร การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในองค์กร

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  มีพันธกิจในการพัฒนาและฝึกอบรมการอบรมให้แก่บุคคล และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ดาวน์โหลด รายละเอียดหลักสูตร ที่นี่

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces