วิทยาเขตพะเยา รับสมัครบุคลากร ๔ อัตรา

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

วิทยาเขตพะเยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร จำนวน ๔ อัตรา ประกอบด้วย

บุคลากร ประเภท วิชาการ ๔ อัตรา

กำหนดรับสมัคร / ไฟล์ประกาศ

ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันอาทิตย์ วันธรรมสวนะและวันนักขัตฤกษ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

สอบข้อเขียน  วันอังคาร ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

สอบสัมภาษณ์ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒

คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี้

๑.ประกาศรับสมัคร สายวิชาการ

ผู้ประสงค์สมัครสอบ ติดต่อขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา ตำบล แม่กา อำเภอ เมืองพะเยา จังหวัด พะเยา โทร(๐๕๔)๘๗๐๑๐๑

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces