วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร รับสมัครบุคลากร ๑๓ อัตรา

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร จำนวน ๑๓ อัตรา ประกอบด้วย

บุคลากร ประเภท วิชาการ ๙ อัตรา

บุคลากร ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป  ๔ อัตรา

กำหนดรับสมัคร / ไฟล์ประกาศ

ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันอาทิตย์ วันธรรมสวนะและวันนักขัตฤกษ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สอบข้อเขียน  วันศุกร์ ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

สอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่  ๑๐ มกราคม –  ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี้

๑.ประกาศรับสมัคร สายวิชาการ

๒.ประกาศรับสมัคร สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ผู้ประสงค์สมัครสอบ ติดต่อขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ห้อง ๑๐๑ ตำบล บ้านบุ้ง อำเภอ เมืองพิจิตร จังหวัด พิจิตร โทร(๐๕๖)๖๑๙๗๑๑-๒

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces