มจร อยุธยา รับสมัครบุคลากรและลูกจ้าง ๓๒ อัตรา

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน ๓๒ อัตรา ประกอบด้วย

บุคลากร ประเภท วิชาการ ๑๓ อัตรา
บุคลากร ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ๑๔ อัตรา
ลูกจ้าง ประเภท วิชาการ อัตรา
ลูกจ้าง ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป อัตรา

 

กำหนดรับสมัคร / ไฟล์ประกาศ

เปิดรับสมัคร ๒๒ ตุลาคม – ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เว้นวันอาทิตย์ วันธรรมสวนะและวันหยุดนักขัตฤกษ์

คลิกดูรายละเอียดได้ตามลิงค์ด้านล่าง

๑.ประกาศรับสมัคร บุคลากร ประเภท วิชาการ

๒.ประกาศรับสมัคร บุคลากร ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

๓.ประกาศรับสมัคร ลูกจ้าง ประเภท วิชาการ

๔.ประกาศรับสมัคร ลูกจ้าง ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

* ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ ป้ายประกาศ หน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย และหน้าเว็บไซต์กองกลาง www.central.mcu.ac.th

** ตรวจสอบวัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์ได้ที่ป้ายประกาศ

*** รายละเอียดสอบถามได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.  เว้นวันอาทิตย์ วันธรรมสวนะและวันนักขัตฤกษ์  โทร. ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ ๘๗๓๓ , ๘๘๐๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา

Share.

About Author

Educational profile: - (1) Dip. Ac ( Diploma Program in Accountancy) , (2) LL.B. (Bachelor of Laws), (3) B.A. (Bachelor of Arts Program in Sociology) , (4) M.A. (Social Development) Position Profile: (1) Veteran of 3 Southern border provinces