วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ ๔ อัตรา

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Man working with a futuristic touchscreen monitor

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร จำนวน ๔ อัตรา ประกอบด้วย

บุคลากร ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ๔ ตำแหน่ง ๔ อัตรา

กำหนดรับสมัคร / ไฟล์ประกาศ

ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันอาทิตย์ วันธรรมสวนะและวันนักขัตฤกษ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ    วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สอบข้อเขียน วันจันทร์ที่          วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์   วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่       ๓๐ ตุลาคม – ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี้

๑.ประกาศรับสมัคร ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ผู้ประสงค์สมัครสอบ ติดต่อขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เลขที่ ๙๗ หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนเหลี่ยม ตำบลนาฝายอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ โทร.๐๔๔-๐๕๖-๐๒๒

 

Share.

About Author

Educational profile: - Veteran , (Diploma in Accounting) , LL.B. (Bachelor of Laws) , M.A. (Social Development)