วันจันทร์, ตุลาคม 22

มหาวิทยาลัยส่งเสริมการจัดการความรู้ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ดาวน์โหลด

๑.โครงการการจัดการความรู้ มจร ๒๕๖๑

๒.เอกสารประกอบการบรรยาย

-การขับเคลื่อน มจร สู่ มหาวิทยาลัย ๔.๐

-การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

Share.

About Author

Educational profile: -B.A. (Public Administration), B.A.(English), B.B.A(Business and Information Technology). -M.S.(Human Resource Development). Position Profile: -Computer System Officer -Head, Institute Research and Information System, Planing Division. -Acting Director, Foreign Affairs Division. -Director, Central Affairs Division.