มจร รับสมัครบุคลากรและลูกจ้าง ๕๐ อัตรา

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย จำนวน ๕๐ อัตรา ประกอบด้วย

บุคลากร ประเภท วิชาการ ๙ อัตรา

บุคลากร ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ๒๐ อัตรา

ลูกจ้าง ประเภท วิชาการ จำนวน ๓ อัตรา

ลูกจ้าง ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพ จำนวน ๑๘ อัตรา

กำหนดรับสมัคร / สอบคัดเลือก

เปิดรับสมัคร ๑ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เว้นวันอาทิตย์ วันธรรมสวนะและวันหยุดนักขัตฤกษ์

– ๕ มีนาคม ๒๕๖๑*     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

– ๘ มีนาคม ๒๕๖๑       สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

– ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์**

– ๑๖ ถึง ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ สอบสัมภาษณ์**

 

คลิกดูรายละเอียดได้ตามลิงค์ด้านล่าง

๑.ประกาศรับสมัคร วิชาการ

๒.ประกาศรับสมัคร ปฏิบัติการวิชาชีพ

๓.ประกาศรับสมัคร ลูกจ้าง วิชาการ

๔.ประกาศรับสมัคร ลูกจ้าง ปฏิบัติการวิชาชีพ

 

* ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ ป้ายประกาศ หน้าห้อง ๑๐๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย และหน้าเว็บไซต์กองกลาง www.central.mcu.ac.th

** ตรวจสอบวัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์ได้ที่ป้ายประกาศ

*** รายละเอียดสอบถามได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โทร. ๐-๓๕๒๔-๘๐๐๐ ต่อ ๘๘๐๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย อยุธยา

Share.

About Author

Educational profile: (1) B.A. (Public Administration), B.A. (English), B.B.A (Business and Information Technology).; (2) M.S. (Human Resource Development).; (3) Ed.D. (Innovation Management Education) Position Profile: (1) Computer System Officer; (2) Head, Institute Research and Information System, Planing Division.; (3) Acting Director, Foreign Affairs Division.; (4) Director, Central Affairs Division.