วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ รับสมัคร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ๖ อัตรา

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร จำนวน ๖ อัตรา ประกอบด้วย

 

บุคลากร ประเภท วิชาการ ๔ อัตรา

บุคลากร ประเภท ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ๒ อัตรา

 

กำหนดรับสมัคร / สอบคัดเลือก

เปิดรับสมัคร ๑๕-๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

สอบข้อเขียน วันจันทร์ที่                     ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์       ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

สอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่                  ๑๐ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 

คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี้

๑.ประกาศรับสมัคร วิชาการ

๒.ประกาศรับสมัคร ปฏิบัติการวิชาชีพ

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์  ที่ป้ายประกาศ หน้าสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

รายละเอียดสอบถามได้ที่ สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ เลขที่ ๙๗ หมู่ ๑๔ บ้านโนนเหลี่ยม ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ในวัน และเวลาทำการ โทร. ๐๔๔- ๐๕๖ –๖๐๒๒

Share.

About Author

Educational profile: (1) B.A. (Public Administration), B.A. (English), B.B.A (Business and Information Technology).; (2) M.S. (Human Resource Development).; (3) Ed.D. (Innovation Management Education) Position Profile: (1) Computer System Officer; (2) Head, Institute Research and Information System, Planing Division.; (3) Acting Director, Foreign Affairs Division.; (4) Director, Central Affairs Division.