ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากร ลูกจ้าง สังกัดส่วนกลาง (พฤศจิกายน 2560)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย และจ้างเป็นลูกจ้าง ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2560  จึงออกประกาศผลการสอบคัดเลือก ไว้ (รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง) ดังนี้

1.ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากร ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์

2.ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์  

3.ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากร ประเภทและตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพ

4.ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง ประเภทและตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพ

 

Share.

About Author

Educational profile: (1) B.A. (Public Administration), B.A. (English), B.B.A (Business and Information Technology).; (2) M.S. (Human Resource Development).; (3) Ed.D. (Innovation Management Education) Position Profile: (1) Computer System Officer; (2) Head, Institute Research and Information System, Planing Division.; (3) Acting Director, Foreign Affairs Division.; (4) Director, Central Affairs Division.