วันพฤหัส, กันยายน 20

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากร ลูกจ้าง สังกัดส่วนกลาง (พฤศจิกายน 2560)

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย และจ้างเป็นลูกจ้าง ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2560  จึงออกประกาศผลการสอบคัดเลือก ไว้ (รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง) ดังนี้

1.ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากร ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์

2.ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์  

3.ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากร ประเภทและตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพ

4.ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้าง ประเภทและตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพ

 

Share.

About Author

Educational profile: -B.A. (Public Administration), B.A.(English), B.B.A(Business and Information Technology). -M.S.(Human Resource Development). Position Profile: -Computer System Officer -Head, Institute Research and Information System, Planing Division. -Acting Director, Foreign Affairs Division. -Director, Central Affairs Division.